Einde en nieuw begin

Met ingang van 2016 zijn we met onze franciscaanse weekenden naar elders verhuisd. We zijn in het nieuwe jaar te gast bij: de Clarissen in Megen,  de Franciscanen in Megen, de Clarissen in Nijmegen en in Centrum de Hezenberg Hattem. We zijn van harte te gast bij hen. In de kloosters in Megen zullen de kennismakingsweekenden worden aangeboden, maar ook enkele vervolgweekenden. In het klooster bij de Clarissen in Nijmegen het Claraweekend en de verdiepingsweekenden. In het Pastoraal Centrum de Hezenberg in Hattem kunnen we terecht voor een aantal vervolgweekenden en voor de toerusting en de retraites voor de begeleiders. Het lijkt wel wat op hoe het bijna veertig jaar geleden begonnen is, kloosters….plekken die hun deur open zetten voor die ontmoetingen met elkaar. Kijkend in die spiegel van Clara en Franciscus

FRANCISCAANSE WEEKENDEN: HET VERHAAL GAAT DOOR

In onze weekenden zoeken we en bieden we bezinning en ontmoeting, ons spiegelend aan het verhaal van Franciscus, het verhaal van eenvoud en vrede, het verhaal van verbondenheid met de ander, met de kwetsbaarheid in de ander en in jezelf, met de wereld, de schepping en in dat alles met God. Weet je welkom !!!

AVANT SPIRIT

Per 1 januari 2016 is het Emmausklooster in Velp voor een jaar in bruikleen van Avant Spirit. Het bestuur van de Kapucijnen heeft deze stap mede genomen om te voorkomen dat het klooster binnenkort leeg zou komen te staan met alle nadelen van dien. Avant Spirit start in het Emmausklooster een centrum voor zingeving en welbevinden. Zie www.avantspirit.nl

 

Agenda

10 06 2016 tot 12 06 2016
Kennismakingsweekend Franciscanen Megen
09 09 2016 tot 11 09 2016
Themaweekend Zoeken naar God - Clarissen Megen
30 09 2016 tot 02 10 2016
Themaweekend Verbondenheid ervaren - Hezenberg Hattem
14 10 2016 tot 16 10 2016
Kennismakingsweekend Franciscanen Megen
21 10 2016 tot 23 10 2016
Themaweekend Vrede ontdekken - Hezenberg Hattem
Bekijk de actuele agenda